Gıda Güvenliği Yönetimi

Bir işletme, tesisinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemini kurmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

Kontrol noktaları sadece üretim yapılan alanı kapsamayıp, hammaddenin geldiği üretim tesislerini, çiftçileri, taşıyıcı ve depolama kuruluşlarını, ambalaj firmalarına kadar kapsamaktadır.

Bu sistem kapsamında şirketimizde, personel hijyen takibi, personel eğitimi, sanitasyon işlemleri, satın alma analizleri, dengeli menü hazırlanması, pişirme ve depolama sıcaklık kontrolleri, soğuk hava zincirinin korunması, depolama koşullarının standartlara uygun yapılması, çapraz kontaminasyonun önlenmesi, yemek ve su analizlerinin periyodik olarak yapılması, pest kontrol, personel sağlık takibi gibi buraya sığdıramayacağımız pek çok konu takip edilmektedir. Teknik olarak konu çok kapsamlı olup pek çok kontrol noktasını içermektedir. Departmanlarımızda ve üretim noktalarımızda uygulanan kontrol noktalarının takip faaliyetleri sürekli kayıt altına alınmaktadır.

Personel Eğitim ve Yetiştirme

Çalışan bütün personelin eğitimi, yıllık olarak önceden planlanıp, sürekli takip edilmektedir. Eğitimlerimiz, Gıda Mühendisimiz tarafından ve zaman zaman da dışarıdan profesyonel olarak yapılmaktadır.

Sağlık Takip Sistemimiz

İşletmemizde her işe başlayan personelin sağlık raporu istenir ve Gıda Mühendisimiz tarafından takip edilir. Ve çalıştığı sürece sağlık bakanlığının belirlediği periyotlarla testler tekrar edilir.

Denetim

Tüm çalışanların iyi hijyen ve sanitasyon uygulamalarının gereklerini yerine getirdiğinin denetimi yetkin bir çalışanca düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca firmamız TSE, ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerimiz gereğince dışarıdan da periyodik olarak denetlenmektedir.

Hijyen ve Sanitasyon Sistemimiz

Mikroorganizmaların üreme riskinin olduğu alanlarda mutlaka temizliğin ardından dezenfeksiyon yapılmaktadır ya da dezenfeksiyon etkisi olan temizleyiciler kullanılmaktadır.

Ürünlerin Korunması Sistemimiz

Gelen malzeme Üretim ve Planlama Sorumlusu tarafından kabul edilmeden önce kontrol edilir ve Satınalma Şartnameleri gereklerine ve HACCP planlarına göre kontrolden geçirilir.

Gelen malın araç içi sıcaklığı, gelen malzemenin cinsine göre Sıcaklık Tablosu referans alınarak kontrol edilir.

Soğutucular günde en az iki defa Üretim ve Planlama Sorumlusu tarafından muhtelif saatlerde kontrol edilir.

Yemekler sevk edilmeden önce yapılan duyusal analiz esnasında yapılan kontrollerde (Gör./Kıv, Tat/Lez., Koku, Renk) veya numune alımı esnasında yemeklerin sevkiyat sıcaklıkları da ölçülerek kaydedilir.

Yemekler sevk edilmeden önce alınan numuneler şahit olmak üzere en az 3 gün (72 saat) soğuk numune dolabında muhafaza edilir.

Tedarikçi Onay ve Takip Sistemimiz

İşletmemizin çalıştığı bütün tedarikçilerin, gıda sicil belgeleri mevcuttur. Bununla birlikte sahip oldukları diğer belgeleri de firmamızda bulabilirsiniz.